Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Široký Brod
2. Osobní doklady

295Školní vysvědčení1798-1880Karton16
296Zbrojní pas Thomase Kapse1860Karton16