Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Travná
1. Matriční doklady

302Křestní listy1806-1873Karton16
303Pamětní listy padlých v 1. světové válce1918Karton16