Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Údolí
2. Osobní doklady

306Školní vysvědčení (Horní Údolí)1791-1818Karton16
307Školní vysvědčení (Dolní Údolí)1819-1856Karton16
308Zbrojní pas Ferdinanda Bretschneidera1870Karton16
309Výpis z pozemkové knihy k domu čp. 341857Karton16