Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Uhelná
1. Matriční doklady

310Křestní listy1819-1931Karton16
311Oznámení o úmrtí Gabriela Franze v 1. světové válce1917Karton16
312Úmrtní oznámení Emanuela Schenkenbacha, statkáře1927Karton16