Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Uhelná
2. Osobní doklady

313Školní vysvědčení1844-1877Karton16
314Prohlášení zahradníka Hanse G. Bernatha o poctivosti v řemesle1754Karton16
315Vysvědčení o chudobě1855-1862Karton16
316Dotazník J. Hauptfleische, účetního dolu Bedřich1952Karton16