Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Uhelná
3. Jiné doklady

317Zpráva učitele J. Kollibabe o léčení koktavosti1898Karton16
318Výpočet zásob uhlí dolu Bedřich (opis)1948Karton16
319Vzpomínka na těžbu lignitu (Z. Juříček, opis strojopisu)1986Karton16