Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Vápenná
2. Osobní doklady

323Domovský list Rudolfa Frankeho1935Karton17
324Školní vysvědčení1822-1880Karton17
325Propouštěcí list z armády A. Seiferta1856Karton17
326Sdělení o zvýšení platu učitele v Nýznerově (opis)1892Karton17