Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Vápenná
3. Jiné dokumenty

327Výpisy z urbářů z let 1690-1849s.d.Karton17