Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Velká Kraš
2. Osobní doklady

329Domovské listy1868-1916Karton17
330Školní vysvědčení1811-1884Karton17
331Výuční list zahradníka Josefa Straubeho1850Karton17
332Prodejní smlouva Antona Weidlicha z Nové Malé Kraše1845Karton17