Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Velké Kunětice
2. Osobní doklady

336Školní vysvědčení1789-1850Karton17
337Potvrzení o absolvování ranhojičského a chirurgického kurzu olomoucké univerzity pro Franze Frankeho1842-1845Karton17
338Očkovací průkaz Albertiny Schubertové1822Karton17