Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Vidnava
2. Osobní doklady

344Domovský list Julia Henschela1881Karton18
345Osobní průkaz Karla Höringa1869Karton18
346Školní vysvědčení1753-1871Karton18
347Propouštěcí listy z armády, povyšovací dekrety1834-1910Karton18
348Cestovní pasy1800-1850Karton18
349Očkovací průkaz Alberta Scholze1827Karton18
350Legitimace bronzové medaile Za statečnost Josefa Schustera1916Karton18
351Povolení k řízení motorového vozidla Josefa Hellmanna1910-1934Karton18