Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Zálesí
2. Osobní doklady

378Žádosti o osobní doklady1800-1857Karton19
379Propouštěcí listy z armády1844-1874Karton19