Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Zlaté Hory
2. Osobní doklady

387Školní vysvědčení1813-1863Karton20
388Cestovní pas Franze Raaba1860Karton20
389Propouštěcí list z armády Josefa Knauera1860Karton20
390Rodina Richterů, poštmistrů ve Zlatých Horách (korespondence, testament)1842-1885Karton20