Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Žulová
1. Matriční doklady

393Křestní listy1850-1857Karton20
394Oddací list Ferdinanda Luxe s Annou Schreiberovou1895Karton20