Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
III. Soubory archiválií z jiných regionů
Pruské Slezsko
2. Osobní doklady

403Potvrzení kovářského tovaryše Franze Wilkeho z Bernsdorfu o vyučení v Lindenau1819Karton21
404Smlouva o přijetí Hanse Georga Knopfa za ovčáckého mistra, Bechau (Biechów)1771Karton21
405Školní vysvědčení Josefa Burgharda z gymnázia v Nise1825Karton21
406Potvrzení o školní docházce Floriana Wagnera z Borkendorfu1842Karton21
407Posudek školy v Opoli na žáka A. Schmettana z Hlubčic1794Karton21
408Vysvědčení Reinharda Kromera z Schönwalde (Podlesí)1835Karton21
409Cestovní pas Karoliny Gloger z Otmuchova1851Karton21
410Výjezdní povolení Wilhelma von Eichendorffa z Lubovic1818Karton21
411Potvrzení o úmrtí Wilhelma von Eichendorffa z Lubovic1849Karton21
412Propouštěcí list z armády Josefa sv.p. z Juhendorfu (Lubovice, opis)1813Karton21
413Potvrzení o vojenské službě Josefa Wagnera z Borkenfdorfu v pevnosti Nisa1842Karton21
414Žaloba Johanna C. Gielgena na krejčího Franze Meigsnera z Nisy1733Karton21
415Potvrzení o trvalé zpovědi paní von Malchizin z Nisy1748Karton21