Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
III. Soubory archiválií z jiných regionů
Čechy, Morava, Rakousko
1. Matriční doklady

420Křestní list Florentiny Gloger z Münzgrabenu1860Karton21
421Ohláškový list sňatku Johanna Weisera s Karolinou Bankel z Fülenbergu1802Karton21
422Oddací list Ignaze Hodera s Marií Brodesserovou z Vídně1865Karton21