Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
III. Soubory archiválií z jiných regionů
Čechy, Morava, Rakousko
2. Osobní doklady

423Novomanželská půjčka setníka Josefa Bouchala z Brna1815Karton21
424Potvrzení o výchově Theresie Habichtové z Vídně v letech 1816-18221934Karton21
425Stipendium pro Johanna Kunnerta, žáka gymnázia v Moravské Třebové1818Karton21
426Školní vysvědčení z Dubnice1815Karton21
427Cestovní pas Karla Schölla z Brna1850Karton21
428Propustka Aloise Ortnera ze Štýrského Hradce k cestě na Gräfenberk1856Karton21
429Propustka Viktora sv.p. von Schmidburg z Terstu k cestě do Slezska1847Karton21
430Zproštění Franze Schreibera z Brna služby u finanční stráže1855Karton21
431Propouštěcí list z armády Johanna Charváta z Jihlavy1808Karton21
432Propouštěcí list z armády Franze Hirschenbergera (Eibenschitz)1854Karton21
433Dekret o udělení Velké zlaté Salvátorovy medaile Albertu Rotherovi1900Karton21
434Jmenovací list Národní gardy Georga Grubitsche z Leopoldovas.d.Karton21
435Pochvalné uznání četnictva Gotthardu Volmerovi ze Lvova1863Karton21
436Opisy smluv o prodeji Franze Antoniho v Českých Budějovicích z let 1721 a 17271835Karton21
437Soupis majetku Josefa Hübnera z Gruspachus.d.Karton21
438Správa domu čp. 608 Leonarda Vorstera v Mathausenu1798Karton21