Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
IV. Varia, anonymní

457Potvrzení o zaplacení dluhu za dříví1663Karton22
458Výčet nebeských znamení1795Karton22
459Zrušení pronájmu domu Hansi G. Kneiflovi pro špatnou údržbus.d.Karton22
460Přání kmotrů ke křtu1823-1867Karton22
461Milostný dopis (na zdobně propíchaném papíře)1847Karton22
462Různá přání (k narození, k jubilejím, k biřmování, školní pochvaly)1806-1906Karton22
463Pamětní listy k císařským jubilejím1917Karton22
464Popis textilního stroje s nákresys.d.Karton22
465Pochodová píseň Národní gardys.d.Karton22
466Oslavná píseň na maršála Hindenburga (z 1. světové války)s.d.Karton22
467Příležitostná poezie (vlastenecké básně, oslavné básně)1841-1859Karton22
468Zpráva vrchního velitelství wehrmachtu (rusky)1942Karton22
469Kandidátní listiny voleb do Poslanecké sněmovny v kraji Olomouc1925Karton22
470Dvě ukázky pergamenů (vytržené stránky knih, oboustranné, latinsky; 1. ořezaná; 2. torzo, cca 1/3, poškozená otrháním a vlhkostí)s.d.Karton22
471Fotokopie středověkých rukopisů a iniciál (41 ks)s.d.Karton22
472Přípravy pro výuku náboženstvís.d.Karton22
473Seznam knih (zřejmě knihovna neznámého farního úřadu)s.d.Karton22
474Výpisky z privilegií a smluv z let 1828-1891s.d.Karton22
475Stručný zápis o průběhu počasí v Evropě v letech 1709-1830s.d.Karton22
476Stručné dojmy ze mše svatés.d.Karton22
477Pověsti a příběhy (sbírka pověstí, nezn. autor, něm. )s.d.Karton22