Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
V. Obrazový materiál
2. Reprodukce

498Socha sv. Václava od J. V. Myslbeka (světlotisk, K. Bellmann, Praha)s.d.Karton23
499Obraz hudebníka u okna (reprofoto, F. Geaermk, Javorník)1937Karton23
500Přírodní scenérie (reprodukce, tisk na různých materiálech, 6 ks)s.d.Karton23
501Marie Antoinetta (reprodukce grafik, 2 ks)s.d.Karton23
502Modlící se císař František Josef I. (reprodukce fotografie s modlitbou)1914Karton23
503Pamětní list k prvnímu svatému přijímání (text polsky)s.d.Karton23
504Soubor reprodukcí obrazů a grafik (něm. fa DAV, etue, 60 ks)s.d.Karton23
505Berlínský zámek (reprodukce barevné kresby, P. Haydel)s.d.Karton23
506Portréty nejvýznamnějších Rakušanů (reprodukce, učební pomůcka, nakl. A. Pichlers Witwe, Wien; 20ks)s.d.Karton23