Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Bílá Voda
3. Jiné dokumenty

40Příspěvek k dějinám piaristického gymnázia (K. Langer, čl., strojopis, něm.)1935Karton1