Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Bílý Potok
2. Osobní doklady

44Domovský list1900Karton1
45Školní vysvědčení1812-1882Karton1
46Vysvědčení o chudobě1855-1869Karton1
47Propouštěcí listy z armády1840-1867Karton1