Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Bukovice
2. Osobní doklady

54Školní vysvědčení (včetně osad Dětřichov, Ficová, Štrajtová)1792-1870Karton2
55Propouštěcí list z armády a lékařské osvědčení Filipa Grögra1864-1898Karton2
56Dělnická průkazka na železnici Johanna Gottwalda (trať Jeseník-Vápenná)1932Karton2