Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Černá Voda
3. Drobné osobní a rodinné fondy
Adolf Fischer

62Členský průkaz Moravsko-slezského sudetského horského spolku1934-1940Karton2
63Návrh na udělení Pamětní medaile na 1.10.19381939Karton2
64Pracovní smlouva se spořitelnou ve Vidnavě (opis, korespondence)1932Karton2
65Korespondence (úřední, soukromá, torzo) 1932-1940Karton2
66Feuer-Feuer! (báseň, strojopis)1931Karton2