Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Černá Voda
4. Jiné dokumenty

67Výtah z pozemkové knihy1818Karton2
68Vzpomínky na provoz vlečky (R. Netolička, strojopis, čes.)1988Karton2