Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Sbírka archiválií různého původu 1620-2000
Česká Ves
1. Matriční doklady

69Křestní listy1716-1859Karton3
70Seznam povolených manželských sňatků1863-1869Karton3
71Hlášení o narození, svatbách a úmrtí1778-1786Karton3