Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
A. ÚŘEDNÍ KNIHY
a) Knihy správní

1Kniha zápisů ze schůzí rady MNV1949-1952Knihy