Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola

2Oběžníky Okresního národního výboru v Jeseníku1945-1947Karton1