Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Spisy
11. Školství

24Nabídky na zřízení školního rozhlasu, soutěž "O nejčistší a nejupravenější školu"1946Karton2
25Revizní zprávy zařízení školy (kotelna, tlaková a tělocvičná zařízení)1981-1990Karton2