Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Spisy
12. Kultura, sport, tělovýchova

26Pokyny pro vedení knihoven a zajištění knih1946-1947Karton2
27Povolení pro pořádání taneční zábavy1946Karton2