Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Spisy
2.Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

3Organizace požární ochrany, rozpočet dobrovolných hasičů1946-1948Karton1
4Obecní archivy, jejich zabezpečení a péče (pokyny) 1945Karton1