Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

5Trestní listy1946-1947Karton1
6Hlášení o pohybu a počtu obyvatel v obci1946-1947Karton1
7Seznamy Němců určených k odsunu1947Karton1
8Posudky na občany1946Karton1
9Čs. státní občanství - Rudolf Klega, Arnoštka Klegová1946Karton1