Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Spisy
4. Finance a plánování

10Seznam osidlovaných usedlostí1945-1947Karton1
11Přihlášky o prozatímní příděl půdy, národní správa1945-1947Karton1
12Kauza Jaroslav Burian, národní správce firmy Jindřich Altmann1946Karton1
13Potvrzení o koupi a prodeji movitého majetku1946-1947Karton1
14Roční rozpočty MNV, výkazy základních prostředků1986-1990Karton2
15Platební rozkazy k zaplacení poplatku1945-1946Karton2
16Zápis o provedené kontrole daní a poplatků, výkaz o vyměření daní a poplatků1989-1990Karton2