Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Spisy
5. Územní plánování a výstavba obce

17Seznam architektů - stavební obnova obce1946Karton2