Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Spisy
8. Zemědělství

20Soupis osob zaměstnaných v zemědělství1946Karton2
21Seznam včelařů, hlášení "Výkazu škod" - tiskopis, dodávky mléka - napomenutí1945Karton2