Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Černá Voda 1945-1990
B. SPISOVÝ MATERIÁL
a) Spisy

1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
2.Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti
4. Finance a plánování
5. Územní plánování a výstavba obce
6. Místní hospodářství
7. Doprava
8. Zemědělství
9. Lesní hospodářství
10. Zdravotnictví a sociální péče
11. Školství
12. Kultura, sport, tělovýchova