Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
22Majetkové poměry, vlastnictví bytu1942-1960karton1