Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
44Domovská příslušnost otce Melichara Brady v Žalkovicích[1948]karton2