Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Supíkovice 1685-1960
Úřední knihy

1IaInventář kostela (s opisy listin k založení lokálie r. 1823)1831-1853úřední kniha
2IIcKniha kostelních účtů - do sv. Martina 1727 (20,5x31x3 cm, něm., vazba kartonová s koženým hřbetem, vazba poškozená, přední deska chybí)1685-1727úřední kniha
3IIcKniha kostelních účtů - od sv. Martina 1727 (21x32x3 cm, něm., vazba kartonová s koženým hřbetem, vazba poškozená)1727-1760úřední kniha
4IIcKniha kostelních účtů - od sv. Martina 1760 (21x32x2 cm, něm., vazba kartonová s koženým hřbetem, horní část přední desky poškozena)1760-1772úřední kniha
5IIcKniha kostelních účtů (s inventářem)1815-1869úřední kniha
6IIcKniha kostelních účtů1870-1907úřední kniha
7IIcKniha kostelních účtů1908-1944úřední kniha
8IIcKniha kostelních účtů kaple P. Marie na Dolní Hoře1886-1893úřední kniha
9IIeKniha kapitálů a úroků (22,5x35x5,5 cm, něm., vazba kartonová s koženým hřbetem, částečně poškozeným)1751-1815úřední kniha
10IIeKniha kapitálů a úroků (mj. kostelní jmění, nadační kapitál, chudinský institut)1823-1851úřední kniha
11IIfPokladní deník kostela1939-1945úřední kniha
12IIfPokladní deník faráře Hermana Wagnera1939-1945úřední kniha
13IIgKniha štólových poplatků1892-1937úřední kniha
14IIIhPokladní kniha příspěvků do náboženského fondu1940-1946úřední kniha
15IVbKniha mešních nadací (č. I-XVI z let 1793-1858)s.d.úřední kniha
16IVbKniha mešních nadací (č. I-XXXIV z let 1793-1920)s.d.úřední kniha
17IVbÚčetní kniha nadací (přehled výročních účtů z let 1859-1907)1859-1908úřední kniha
18IVbÚčetní kniha nadací (přehled výročních účtů z let 1908-1938)1908-1939úřední kniha
19VdOhlašovací kniha1872-1876úřední kniha
20VdOhlašovací kniha1878-1879úřední kniha
21VdOhlašovací kniha1893-1898úřední kniha
22VdOhlašovací kniha (do 14.7.1940)1933-1940úřední kniha
23VdOhlašovací kniha (od 25.8.1940)1940-1946úřední kniha
24ViPopis duší - Supíkovice1792-1870úřední kniha
25ViPopis duší - Lomy (Geislersfeld)1792-1870úřední kniha
26ViKniha kostelních míst1882úřední kniha
27ViKniha kostelních míst1888úřední kniha
28ViKniha kostelních míst1892úřední kniha
29ViKniha kostelních míst1892-1903úřední kniha
30VIIaKniha ohlášek1889-1937úřední kniha
31IXaÚčetní kniha chudinského ústavu1871-1912úřední kniha
32IXaÚčetní kniha chudinského ústavu1913-1939úřední kniha
33XaKniha opisů nařízení a cirkulářů církevních úřadů1826-1871úřední kniha
34XbKniha opisů nařízení c.k. politických úřadů1820-1830úřední kniha
35XbKniha opisů korespondence a cirkulářů c.k. politických úřadů (díl I.)1822-1850úřední kniha
36XaKniha opisů korespondence a cirkulářů církevních úřadů (díl II.)1822-1857úřední kniha
37XIIdKniha biřmovanců1854-1940úřední kniha