Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Supíkovice 1685-1960
Spisový materiál
Registraturní pomůcky

38VnPodací protokol1848-1850podací protokol
39VnPodací protokol1851-1852podací protokol
40VnPodací protokol (do 31.3.1854)1853-1854podací protokol
41VnPodací protokol (od 9.4.1854)1854-1858podací protokol
42VnPodací protokol1859-1876podací protokol
43VnPodací protokol1889-1909podací protokol
44VnPodací protokol (do 4.7.1915)1910-1915podací protokol
45VnPodací protokol (od 8.7.1915)1915-1939podací protokol
46XIIiRepertář ke spisům farního archivu1845-1860repertář