Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Farní úřad Supíkovice 1685-1960
Spisový materiál
Spisy

47IcHřbitov - mj. smlouvy na kamenické práce z r. 18561856-1936karton1
48IdZvony - nabídky firem, korespondence1905-1923karton1
49IdSoupis cínových předmětů v kostele, nabídky firem na nákup a opravu kostelní výzdoby1901-1948karton1
50IeOpravy kostela - účty a smlouvy1849-1886karton1
51IgPojištění farních budov1897-1926karton1
52IIaVýpisy z pozemkových knih1878-1933karton1
53IIcVýhledové kostelní účty - kompletní z let 1940-19431850-1943karton1
54IIcKostelní účty (mj. č. 31-44 z let 1871 až 1886)1871-1945karton2
54IIcKostelní účty (č. 1-30)1841-1870karton1
55IIdPřílohy ke kostelním účtům1827-1912karton2
55IIdPřílohy ke kostelním účtům1913-1947karton3
56IIePřehled kapitálů a úroků1834-1946karton4
57IIgPoplatky za církevní služby1822-1885karton4
58IIgPříjmy z kostelního zvonečku1890-1893karton4
59IIhPředpis daní a dávek1851-1947karton4
60IIIbPachty - seznam nájemců a dlužníků1820-1917karton4
61IIIbPachty - korespondence1851-1941karton4
62IIIbPozemky farního obročí - administrativní záležitosti1851-1941karton4
63IIIcBeneficiální fase1845-1930karton4
64IIIdKongrua a služné1824-1935karton4
65IIIePředávací protokoly farnosti1845-1946karton4
66IIIgVýkup desátku1835-1871karton4
67IIIhPříspěvky na náboženský fond1939-1944karton4
68IIIhDotazníky pro stanovení kostelních příspěvků1940karton5
69IIIhPředpisy poplatkového ekvivalentu1851-1950karton5
70IVaNadační listiny, korespondence1824-1921karton5
71IVbPřehled nadací a nadačního kapitálu1845-1900karton5
72IVcVěnovací listiny a závěti1793-1918karton5
73IVcMešní nadace1847-1920karton5
74IVcNadace pro výzdobu kostela1857karton5
75IVdPersolvování nadačních povinností, kvitance1840-1890karton5
76VbPověření k církevním úkonům1868-1905karton6
77VdPořad bohoslužeb pro vratislavskou diecézi1897karton6
78VeSpolek sv. Rodiny - seznamy členů1867-1914karton6
79VfVizitační protokoly1848-1890karton6
80VgŠkolní záležitosti - výuka náboženství, korespondence1788-1946karton6
81VmZměny vyznání, výstupy z církve1848-1943karton6
82VnPřehled termínů hlášení nadřízeným úřadůms.d.karton6
83VIaŽádost faráře Johanna Tinze o podporu v nemoci1862karton6
84VIaDekrety a korespondence faráře Emanuela Brosiga1881-1882karton6
85VIaDaňová přiznání faráře Hermanna Wagnera1935-1947karton6
86VIbŽádost o kněžskou výpomoc1898-1917karton6
87VIc,dVarhaník, farní kuchařka - výkazy, žádosti1864-1875karton6
88VIdPracovní výkazy farní hospodyně1958-1960karton6
89VIgKostelní výbor - ustavení, korespondence1874-1898karton6
90VIIaOhláškové listy1894-1933karton6
91VIIbSnubní protokoly1853-1857karton6
92VIIbPřílohy k oddací matrice - oznámení sňatků v jiných farnostech, oddací listy1903-1950karton6
93VIIIaHlášení o narození dítěte1871-1952karton7
94VIIIaPřílohy ke křestní matrice - žádosti o výpisy, potvrzení1893-1947karton7
95VIIIbÚmrtní listy, hlášení úmrtí1893-1945karton8
96VIIIa,bPřílohy ke křestní a úmrtní matrice - výkazy, korespondence1847-1905karton8
97IXInstrukce zemského gubernia o institutu pro chudé1785karton8
98IXProtokoly z jednání chudinského ústavu, žádosti1785-1862karton8
99IXOsvědčení o chudobě, seznamy chudých1834-1909karton8
100IXÚčení doklady - příjmy a vydání chudinského ústavu1837-1889karton8
101XaPastýřské listy, poselství biskupská a arcibiskupská1862-1939karton9
102XaSdělení a instrukce generálního vikariátu1829-1948karton9
103XaSdělení komisariátu a děkanátu, korespondence1835-1948karton9
104XaSdělení arcibiskupského komorního ředitelství, korespondence1823-1947karton9
105XaKorespondence s ostatními farními úřady1846-1936karton9
106XbInstrukce a oběžníky zemských a krajských úřadů1823-1948karton9
107XbSdělení a nařízení okresního úřadu1823-1948karton10
108XbSdělení obecních úřadů, korespondence1847-1947karton10
109XbSdělení soudní, notářská a finanční prokuratury, korespondence1820-1947karton10
110XIDrobné tisky metodického církevního charakteru (16 ks)1847-1942karton10
111XIInstrukce duchovnímu správci - církevní jmění, zpopelnění1930-1947karton10
112XIRodokmeny supíkovických rodin (4 ks)1843-1844karton10
113XISbírka na výstavbu kostela ve Vídni, korespondence1852-1853karton10
114XISbírky Červeného kříže, Úřadu válečné péče, Spolku pro válečné vdovy etc, korespondence1900-1947karton10
115XIIaVýpisy z oddavkové matriky z let 1695 až 1825s.d.karton11
116XIIbVýpisy z křestní matriky z let 1695 až 1823s.d.karton11
117XIIcVýpisy z úmrtní matriky z let 1695 až 1740s.d.karton11
118XIIdSeznamy biřmovanců1846-1947karton11