Archiv uložení:Státní okresní archiv Jeseník
Název fondu:Farní úřad Supíkovice 1685-1960
Datace:1685-1960
Zpracovatel:Mgr. Květoslav Growka,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Jeseník
Značka:
NAD:411
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):2,48
Stav ke dni:2008-09-08
Prohlížet fond
Stažení fondu