Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
A. ÚŘEDNÍ KNIHY
a) Knihy správní

1Kniha zápisů ze schůzí školské a kulturně osvětové komise 1957-1960úřední kniha