Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
A. ÚŘEDNÍ KNIHY
b) Knihy evidenční

2Kniha evidence půdy soukromých vlastníků a MNVs.d.úřední kniha
3Kniha evidence půdy JZD, ČSSS a ČSSL v Tomíkovicíchs.d.úřední kniha