Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
1. Statutární záležitosti, organizace, kontrola
a) Organizace činnosti národního výboru

7Vyhlášky správního komisaře pro Němce (v němčině)1945-1946karton1
8Zápisy ze schůzí MNV1946karton1
9Zápisy ze schůzí MNV1955-1958karton1
10Zápisy ze schůzí MNV1959-1960karton1
11Plány práce a rozbory hospodaření MNV1955-1960karton1
12Celoobecní závazky - k 15. výročí osvobození ČSR sovětskou armádou - k usnesení XI. sjezdu KSČ - k druhé pětiletce1957-1960karton1