Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
10. Sociální a zdravotní péče, kultura, školství

39Péče o občany - změna zdravotního obvodu - rodinné přídavky Josefa Profouse - příspěvek na stravování důchodcům - patronát učňovské školy v Kobylé nad MŠ Tomíkovice 1955-1960karton4