Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
2. Vnitřní správa a ochrana veřejného pořádku

14Spisová služba - předání staré kroniky do archivu - seznam novin a časopisů distribuovaných Poštovní novinovou službou1955-1957karton1
15Požární ochrana - instrukce nadřízených orgánů - výroční účet sboru dobrovolných hasičů - soupis inventáře v požární zbrojnici 1946-1960karton1