Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
3. Evidence obyvatelstva, matriční záležitosti

16Státní občanství a posudky na občany - seznam antifašistů - listiny o udělení státního občanství - posudky osob pro zaměstnavatele, sociální péči, soudy 1946-1960karton2
17Evidence obyvatelstva - jmenné seznamy obyvatel - počet obyvatel - výpisy z matrik (ohlášení sňatku, narození)1955-1960karton2