Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
4. Finance a plánování
Evidence a správa majetku

20Majetek obce - výkaz evidence movitého a nemovitého majetku 1947karton2
21Konfiskace nemovitého majetku - konfiskační výměry - soupisy konfiskovaných domů a usedlostí 1947-1949karton3
22Příděly rodinných domků - návrhy na příděl - žádosti o konfiskovaný majetek - soupis přídělů1946-1956karton3
23Popis a ocenění domků k přídělům (včetně bytových listů a pozemnostních archů)1948-1956karton3
24Příděly zemědělské půdy - soupis vlastníků zemědělských usedlostí1948-1950karton3
25Seznamy českých majitelů domů s uvedením parcelních čísel včetně výměry s.d.karton3
26Změny v evidenci nemovitostí - koupě, převody, administrativní dohody, zápisy v pozemkových knihách 1955-1960karton3
27Movitosti - soupisy konfiskovaných předmětů 1945-1946karton3