Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
5. Územní plánování a výstavba obce

28Demolice - demoliční výměry - protokoly o ocenění a přídělu materiálu získaného zbouráním domů 1947-1956karton4
29Stavby garáží - přípustnost staveb - povolení k užívání1956-1957karton4
30Stavby v JZD Tomíkovice - přípustnost staveb, povolení k užívání (odchovna dobytka, vodovodní přípojky, mostní váha, porodna prasnic)1955-1959karton4
31Veřejné stavby - technická zpráva k opravě požární zbrojnice a generální opravě budovy MNV - podklady pro zřízení veřejného osvětlení - protokol o předání obecního rozhlasu k užívání - přístavba k hasičské zbrojnici Příloha: Nákres přístavby pro pohřební vůz při hasičské zbrojnici autor: J. Zink měř.: 1: 100 pohled, řez, půdorys, 1947, česky ofsetový tisk, 57 x 36 cm, 1 list 1947-1958karton4