Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Místní národní výbor Tomíkovice (1943) 1945-1960
B. SPISOVÝ MATERIÁL
b) Spisy
6. Místní hospodářství

32Živnosti - příděl pohostinství do vlastnictví MNV - nájemní smlouva na hostinec - rozdělení firmy Fridolin Franke po konfiskaci - zrušení provozu mlýna Alfréda Gottwalda - vyúčtování národní správy stolařství Hermana Haukeho1946-1959karton4